Medier

På andra planeter
”Å andra sidan finns här för dem med bibehållen koncentrationsförmåga, eller i alla fall tillgång till ADHD medicin, och inte är lockad av de stora förlagens marknadsföring, en detaljerad bok som tar ett fast helhetsgrepp på vårt reklamsamhälle.” Pierre Gilly, 131127

Konsumtionen förstör klimatet
”Reklam slängs i ansiktet på oss utan att fråga om vi är intresserade. Den förför oss och får oss att köpa. Försöker vilseleda oss. Den är partisk för avsändaren och gör starka informationsurval.”
Mikaela Nordin, läs hela recensionen på Miljötidningen nr 2 2013

Ett fredat område
När jag fyllde fyrtio satte jag upp en lapp med följande text på dörren till min bostad: ”Nu har jag under halva mitt liv fått tåla att vara utsatt för tobaksrök. Från och med nu är rökning inte längre tillåten i mitt hem”. Det var chockerande för några av mina vänner. Framför allt insåg de att de nu inte längre skulle få njuta av ett rökverk till kaffet efter en god middag. Själv var jag realistisk nog att inse att mitt fredade område var mycket obetydligt till sin storlek.  …
Henrik Linde, läs hela recensionen på Folket i Bild, 130312

 

I Arkiv