Bokens innehåll

Förord 13

Del 1. Exponerande marknadsföring 25

1. Förberedande 27

 • Information och desinformation 27
 • Marknadsföring 30
 • Exponeringens förutsättningar 34
  • Livsvärlden 34
  • Exponeringsyta 38
  • Bruset 41
  • Mental knapphet 44
  • Medier och sinnen 47
  • Aktörer 53
 • Exponeringsanalys 54
  • Exponeringsvillkor och politik 54
  • Informationskriterier 57
  • Informationsprövning 71

2. Exponering 75

 • Det riktade meddelandet 75
  • Exponeringsformatet 77
  • Exponeringsakten 79
  • Exponeringsmottagandet 82
 • Exponeringens manipulation 87
  • Produktionen av en förpackning 87
  • Förpackningens egenskaper 93
  • Förpackningsgrad 99
  • Säljbarheten 103
 • Exponeringens ofredande 106
  • Uppmärksamhetsstörningen 106
  • Typer av störningar 110
  • Individens försvar 112
  • Mediets överläge 117

Del 2. Det kommersiella exponeringssystemet

3. Desinformativa topiker 125

 • Löpsedeln 126
  • Konstruktion och effekt 126
  • Åsiktsförmedlare? 128
 • Butiken 130
  • Överflöd och förförelse 130
  • Bok och livsmedel 134
  • Videobutikens minne 137
 • Utomhusreklam 140
  • Mekanism och former 140
  • Arenanamn 143
  • Vägmeddelanden 145
 • Köpcentrum 148
  • Ett slott av förpackningar 148
  • Offentlighetens öde 151
 • Spridda topiker 152
  • Väntan 152
  • Direktreklam 155
  • Telefon- och gatuförsäljare 157
  • Personanpassning 160
  • Den kommersiella händelsen 161
 • Digitala topiker 163
  • Sökverktyget 163
  • Digitala medier 166
 • Offentliga topiker 169
  • Inre och yttre marknadsföring 169
  • Säkerhetsinformation 171
 • Reklam 174
  • Estetik och retorik 174
  • Finansieringen 181
  • Expansionslogik 183
  • Försvar 185
 • Marknadsinformation 194
  • Produkt, pris och ursprung 194
  • Standardavtal 199
  • Manipulativa tekniker 200
 • Språkbruket 204
  • Det förpackade språket 204
  • Mediala förutsättningar 207
  • Tekniker för språkmissbruk 210
 • Varumärket 220
  • Ädelsten 220
  • Suveränitet 222
  • Status 224
  • Vapen 226
  • Slogan 228

4. Exponering och rätt 231

 • ”Exponeringsrättens” uppkomst 232
 • Marknadsrätten i livsvärlden 235
 • ICC:s grundregler 236
 • Marknadsföringslagen 240

5. Ekonomistisk ideologi 245

 • Ekonomism 245
  • Maximeringsprincipen 246
  • Fullständig information 247
  • Konsumentens rationalitet 249
  • Konsumentens preferenser 251
 • Konsumism 253
  • Begär, behov och värde 253
  • Förhållandet till begären 259
  • De förpackade begären 263
  • Konsumenten som alltings mått 267

6. Samhälleliga exponeringsmekanismer 275

 • Exponeringsvåld 275
 • Handel med exponeringsyta 278
 • Uppmärksamhetskonkurrens 279
  • Skrikandets logik 279
  • Marknadsskapande 281
 • Repetition 284
 • Filtrering 288
 • Väven 290
 • Status 294

7. Samhälleliga exponeringseffekter 299

 • Den förpackade floden 299
 • Stress och fragmentering 302
 • Medial konformism 305
 • Dimzonen 309
 • Marknadsföring som världsåskådning 314
  • Instrumentalisering 314
  • Mentalmonopolisering 317
 • Distansmakt 321

Del 3. Mot en mer substantiell värld 327

8. Livsvärld och politik 329

 • Exponeringsvåld i demokratin 329
  • Politikens uppgift 333
  • Medietekniken 337
  • Konsumism eller självbestämmande? 340
 • Exponeringspolitik 344
  • Mentalfred som grundvärde 344
  • Estetisk politik 347
  • Den offentliga ramen 352
 • Digitalitet, plats och platslöshet 358
  • I samhället 358
  • Platsens befrielse 360
  • Plats och distansmakt 362

9. Livsvärld och näringsliv

 • Marknadsdynamik 365
  • Mot en total ekonomisering 366
  • Politiska gränser 370
 • Konsumtion 372
  • Organisering 372
  • Ofrånkomlig självdisciplin 375
  • Mening 376
 • Kvalitet 378
  • Värdetransparens 378
  • Ökad behovsrealisering 381
  • Tid och kvalitet 382
I Arkiv